Re-integratie

Re-integratie vanuit werk

Als uw werknemer ziek is, heeft u als werkgever te maken met allerlei regels en verplichtingen. Zo moet u sinds de Wet verbetering Poortwachter samen met uw werknemer alles in het werk stellen om ervoor zorgen dat de werknemer zijn oude werk zo snel mogelijk hervat of ander passend werk binnen uw organisatie gaat doen.

Of, als u geen passend werk heeft, werk bij een andere werkgever.
Met als doel dat de werknemer niet in de WIA terechtkomt.

Verantwoordelijk voor het opstarten van spoor 2 is de huidige werkgever van de cliënt als blijkt, na grondige studie o.a. dossier Wet Verbetering Poortwachter, dat er geen mogelijkheden meer zijn voor passend werk binnen het bedrijf voor de cliënt. Een Spoor 2 traject gaat dus over werk zoeken bij een ander bedrijf.

Re-integratie vanuit een uitkering

In opdracht van gemeenten coachen wij mensen met een uitkering. De coaching kan bestaan uit activering en begeleiding naar onbetaald werk alswel  naar betaald werk. Cliënten krijgen bij ons een individueel coachingstraject aangeboden. Wij coachen mensen vanuit een respectvolle, resultaatgerichte en daadkrachtige aanpak.

Onze methodiek is geschikt voor mensen met een korte en lange afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer informatie? Neem contact op.