Arbeidsmobiliteit

  • Heeft u in de toekomst nog wel dezelfde (hoeveelheid) medewerkers nodig?
  • Kunnen uw medewerkers op korte termijn nog wel dezelfde werkzaamheden uitvoeren (fysieke belastbaarheid)
  • Wil één van uw medewerkers de overstap naar een andere beroepsgroep maken, maar lijkt de stap te groot?

Arbeidsmobiliteit is de mate waarin mensen bereid zijn te veranderen van werkgever, van beroep en van regio op de arbeidsmarkt. De meeste werkgevers en werknemers wachten hiermee als de nood hoog is. Door vooruit te zien en adequaat in te spelen op zowel noodzaak als behoefte kunnen zowel u als uw werknemer(s) ongerustheid en kosten besparen.

In het boek ‘Welke kleur heeft jouw parachute’ kun je ….

Ik ondersteun u graag op het gebied van arbeidsmobilteit door een geïntegreerde aanpak. Door het toepassen van de WAI, een mobiliteitsscan, breng ik voor u zowel de mobiliteitsnoodzaak als de mobiliteitwens in kaart.

Na het uitvoeren van deze analyse kom ik graag met een plan van aanpak om de mobiliteit in gang te zetten (stap 2).

De laatste fase (stap 3), de uitvoering van de mobiliteit, neem ik als specialist graag voor mijn rekening.

Bent u benieuwd naar de ervaringen van organisaties die u voorgingen met het toepassen van de WAI? Bekijkt u dan eens onderstaande praktijkvideo’s

http://www.workabilityindex.nl/wai/Work-Ability-Index/praktijkvideos.html

Neem contact op